Stiri

Marţi 09 Octombrie 2012, 10:42:33Emitent: InfoTrade

Termenele de depunere ale Formularului (097) de notificare catre ANAF privind aplicarea sistemului TVA la încasareFormularul 097 - notificare ANAF privind aplicarea sistemului TVA la incasare


 - pana pe 25 octombrie 2012, inclusiv - persoanele impozabile care, in perioada 01 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei,
- pana pe 25 ianuarie, inclusiv - persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonil de 2.250.000 lei


Pentru a iesi din sistem se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care s-a depasit plafonul


Formularul se completeaza in 2 exemplare,cu majuscule


Un exemplar semnat si stampilat se depune la registratura organului fiscal competent sau se trimite prin posta cu confirmare de primire


Un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila